Εσωτερικές τοιχοποιίες ξηράς δόμησης

Σεμινάριο – “Εσωτερικές τοιχοποιίες ξηράς δόμησης”

“Εσωτερικές τοιχοποιίες ξηράς δόμησης” Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες και στοχεύει στην εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε ζητήματα επιλογής και εφαρμογής των κατάλληλων συστημάτων δόμησης όπως ορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία μας. 21.02 – 23.02.2013 ΚNAUF-AΜΦΙΛΟΧΙΑ